10.10.2017

Про нас

Charitable Fund “Ukrainian Resource Center on HIV-infection” was created in may 2008 by leaders of HIV services, lawyers, sociologists, doctors and psychologists.

In 2015 our organization taken re-registration according to current national legislation and received now well-known name – “Charitable Fund ” Ukrainian Resource Center”.

At that time we have more than 50 activists. Our volunteers represents in all regions of Ukraine. Our activists’ team was set up in 2014 as a network of individual projects aimed at countering to socio-negative developments. Over the time of its work, the organization’s employees implemented more than 10 individual projects and issued over 40 informational materials.

Our organization have strong cooperation with various NGOs in  Donetsk and Kherson regions for a long time, providing comprehensive trainings for partners from NGOs on fundraising, social mobilization and community mobilization, organizational development of CSOs.

– In cooperation with Coworking “FreeUA” took part in the business forum “ProfiExpert”, members of the organization were represented by facilitators at the Socio-economic Forum of Women and Youth of Donetsk and Lugansk Oblasts “Together for the Future”.

– The organization’s experts take part in preparing of the an Alternative annual report on the observance of children’s rights in Ukraine, which is part of the annual report to the UN.

– Our employees and experts of the organization are included in the network of multipliers in the field of human rights education among youth of the Youth Department of the Council of Europe;

– In 2016, together with partners organizations we realized an regional youth forum “Kherson as a New Frontier”.

– In 2017 we created the Service Center for IDPs in Kramatorsk with the financial support of the All-Ukrainian Network of PLWH

Благодійний фонд “Український Ресурсний Центр з ВІЛ-інфекції” був створений у травні 2008 року лідерками ВІЛ-сервісу, які є провідними юристками, соціологами, лікарками та психологами в Україні.

У 2015 році наша організація здійснила перереєстрацію відповідно до чинного національного законодавства та отримала тепер відоме ім’я – Благодійний фонд “Український Ресурсний Центр”.

На сьогодні у нас більше 50 активістів. Наші волонтери представляють у всіх регіонах України. Наша команда активістів була створена в 2014 році як мережа окремих проектів, спрямованих на протидію соціально-негативним подіям. За час своєї роботи, працівники організації провели більше 10 індивідуальних проектів та опублікували більше 40 інформаційних матеріалів.

Наша організація тривалий час тісно співпрацює з різними неурядовими організаціями Донецької та Херсонської області, проводячи комплексні тренінги для партнерів НУО з фандрейзингу, соціальної мобілізації та мобілізації громад, організаційного розвитку ОГС.

– У співпраці з Coworking “FreeUA” взяли участь у бізнес-форумі “ПрофiExpert”, члени організації були представлені фасилітаторами на Соціально-економічному форумі жінок та молоді Донецької та Луганської областей “Разом заради майбутнього”.

– Експертки організації беруть участь у підготовці Альтернативного річного звіту про дотримання прав дитини в Україні, який є частиною щорічної доповіді ООН.

– Наші співробітники та фахівці організації включені до мережі мультиплікаторів у галузі освіти в галузі прав людини серед молоді Молодіжного департаменту Ради Європи;

– У 2016 році спільно з організаціями-партнерами ми провели регіональний молодіжний форум “Херсон як нове прикордоння”.

– У 2017 році ми створили Центр надання послуг для ВПО у Краматорську за фінансової підтримки Всеукраїнської мережі ЛЖВ